SOSYAL SORUMLULUK

Globalleşen dünyamızda ,teknolojik gelişmelere de bağlı olarak üretim teknikleri değişmiş ,rekabet artmış, şirketler de farklılık arayışına girmiştir. Bu anlayış dünya da tüketimin artmasına, kaynakların hızla azalmasına, doğanın kirlenmesine ve bozulmasına yol açmıştır. Bu durum beraberinde bazı sorunları getirmektedir.

FISTIK AGRO Şirketi olarak;

  • Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasında sorumlu davranmayı,
  • Gereksiz, bilinçsiz kaynak kullanımındaki israfı önlemeyi ve tüketimini en aza indirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerde kanun ve yönetmeliklere uygun davranmayı,
  • Bireyler olarak üzerimize düşen sorumluluk ve çevreye duyarlılık konusunda tüm çalışanlarını bilinçlendirmeyi,
  • Çevreyi korumak ve insanlarımıza fayda sağlamak adına yapılacak faaliyetlerde bulunmayı ilke edinmiş bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.